English English

Air quality

  • Filtry

Poskytuje kompletní sadu informací o koncentraci radonu

Detektor úniku chladiva a toxických plynů

Kompaktní víceparametrová deska pro kvalitu vnitřního vzduchu 

Kompaktní jednoduchý / dvojitý modul diferenčního tlaku 

Reléová deska pro předkalibrované moduly (FiS3000)

polovodičový senzor plynu uhlovodíků

snímač uhlovodíkových plynů s uhlíkovým filtrem

Polovodičový plynový senzor LPG-propan (R290)

Polovodičový plynový senzor LPG-propan (R290) - křemičitý filtr

Polovodičový snímač plynu H2

Senzor polovodičového alkoholu

Polovodičová organická rozpouštědla / VOC / Senzor lihových plynů

Senzor plynu chladivo / freon (R22)

Chladivo / Freon (R134a, R410a, R407c) plynový senzor