English English

Air quality

  • Filtry

Poskytuje kompletní sadu informací o koncentraci radonu

Detektor úniku pro HVAC-R - kompaktní pouzdro

Detektor netěsností pro HVAC-R - standardní pouzdro

Detektor úniku chladiva a toxických plynů

Kompaktní víceparametrová deska pro kvalitu vnitřního vzduchu 

Kompaktní jednoduchý / dvojitý modul diferenčního tlaku 

Reléová deska pro předkalibrované moduly (FiS3000)

Senzor uhlovodíkových polovodičových plynů

Polovodičový plynový senzor uhlovodíků s uhlíkovým filtrem

Polovodičový plynový senzor LPG-propan (R290)

Polovodičový plynový senzor LPG-propan (R290) - křemičitý filtr

Senzor H2 polovodičového plynu

Alkoholový polovodičový senzor plynu

Organická rozpouštědla / VOC / Alkohol polovodičový plynový senzor