English English

CozIR-Blink

Ultra-nízká spotřeba CO2 senzor s funkcí Power Cycling

CozIR®-Blink je ultranízkoenergetický NDIR CO2 senzor využívající nejmodernější polovodičovou optickou technologii LED.
Nízkoenergetické LED diody jsou vyráběny interně, což GSS poskytuje úplnou kontrolu nad CO2 signální řetězec snímače.

CozIR®-Blink jedinečně umožňuje uživatelům snížit spotřebu energie CO2 měření na nebývalé úrovně.
CO2 senzor lze zapínat a vypínat, což uživateli umožňuje probudit jednotku z klidového stavu, provést čtení a poté ji znovu úplně vypnout, čímž se sníží spotřeba energie na Funkce cyklování napájení je zvláště cenná při napájení z baterie nebo bezdrátového připojení aplikace připojeného rozhraní, kde je napájení na prvním místě. CozIR®-Blink má také vestavěnou funkci automatické kalibrace, která udržuje CO2 přesnost měření po celou dobu životnosti výrobku.

  • CO s velmi nízkou spotřebou2 senzor
  • Přesnost měření 30 str./min (typ.)
  • Polovodičová optická technologie LED
  • UART nebo já2C ovládací a datové rozhraní
  • Kompatibilní s výkonovým cyklováním
  • Integrovaná automatická kalibrace
  • Vyhovuje zákonu o stavebních normách Kalifornie, hlavě 24

Aplikace Kvalita ovzdušíHVACPrůmyslový
Cílový plyn Oxid uhličitý - CO2
typ Plynové čidla