English English

PMS1

Čidlo částic

Tento senzor detekuje PM2.5 a má vysokou korelaci s metodou Federal Equivalent Method (FEM). Kompaktní, lehký a levný.

  • Vysoká korelace s Federální ekvivalentní metodou (FEM)
  • Díky mnohaletému technickému vývoji metody rozptylu světla dosahuje náš senzor vysoké korelace s metodou Federal Equivalent Method (FEM).
  • Vestavěný sací ventilátor
  • Umožňuje konstantní a větší sampvzduch.
  • Zabudovaný ohřívač zabraňuje rosení
  • Optická jednotka a obvod jsou plně zakryty plastovým pouzdrem a vestavěný ohřívač udržuje senzor mimo rosu.
  • Kompaktní, lehký a levný
Aplikace Kvalita ovzdušíNákladní automobily, autobusy a HVORHVACPrůmyslový
typ Částicové senzory

Dokumentace