English English

PPD42NJ

Jednotka senzoru paricle

Na základě metody rozptylu světla detekuje vzdušné částice nepřetržitě. Lze získat pulzní výstup, který odpovídá koncentraci na jednotku objemu částic, za použití originální detekční metody založené na principu rozptýleného světla podobném čítači částic.

  • Stabilní a citlivá detekce nejen cigaretového kouře, ale i domácího prachu, který se považuje za spouštěč astmatu uvnitř.
  • Vzduch je nasáván pomocí mechanismu generování proudu vzduchu s vestavěným ohřívačem.
  • Snadná údržba. Udržitelná vysoká citlivost.
  • Kompaktnější, lehčí a snadná instalace.
Aplikace Kvalita ovzdušíNákladní automobily, autobusy a HVORHVACPrůmyslový