English English

Radonový detektor RN53

Systémy kontinuálního monitorování radonu (CRM)

 Tento produkt ve skutečnosti není k dispozici!

Detektor radonu RN53 pracuje na metodě elektrostatického sběru radonových potomků Po218 a Po214. Po218 i Po214 se rozpadají prostřednictvím emise alfa. PIN dioda, která je součástí detektoru RN53, nepřetržitě detekuje alfa částice. Integrovaný analyzátor energetického spektra odděluje signál nežádoucích produktů rozpadu. Rychlost výstupních impulzů RN53 je přímým měřítkem koncentrace radonového plynu ve vzorkovaném vzduchu.

Elektrostatický sběr produktů rozpadu radonového plynu je přesná a spolehlivá metoda k získání reprezentativního měření koncentrace radonu v monitorovaném prostředí.

Aplikace Kvalita ovzdušíBezpečnostClean EnergyPrůmyslovýLékařskýVýzkum a analýza

Dokumentace