English English

Cockpit Control Landing Gear Control Lever

Řídicí páka ovládání podvozku v kokpitu

Řídicí páka podvozku společnosti Kavlico. (LGCL) poskytuje všechny nezbytné prvky pro ovládání a zároveň poskytuje indikaci signálu prostřednictvím řady interních ovládacích přepínačů. Naše jednotka Landing Gear Control (LGC) splňuje malou obálku, minimální hmotnost a vysokou spolehlivost požadovanou leteckým průmyslem částečně využitím našich rozsáhlých zkušeností v komerčním letectví pro konstrukci komponentů. Konstrukce tohoto LGCL obsahuje mnoho funkcí společných s celkovými produkty společnosti Kavlico Landing Gear Control, jejichž spolehlivost a odolnost byla ověřena rozsáhlými kvalifikačními a vytrvalostními testy.

Aplikace Letectví a obranaNákladní automobily, autobusy a HVORManipulace s materiálemNavy

Dokumentace