English English

Cockpit Control Thrust Control Assembly

Sestava ovládání tahu v kokpitu

Sestava řízení tahu Kavlico (TCA) je navržena pro použití v jednomotorových proudových letadlech. Ovládání tahu umožňuje pilotům nastavit více úrovní výkonu letadla. Když pilot pohne pákou ovládání tahu, vnitřní trojitý RVDT poskytuje redundantní signály do řízení FADEC ke zvýšení nebo snížení úrovně výkonu. K dispozici jsou zarážky pro vzlet, volnoběh a maximální nepřetržitou plavbu. Tento TCA je také vybaven mini pákou pro nastavení tření. Řídicí jednotka tahu Kavlico splňuje malou obálku, minimální hmotnost a vysokou spolehlivost požadovanou dnešním vysoce konkurenčním leteckým průmyslem. Návrh řízení tahu obsahuje mnoho funkcí společných pro celkovou řadu produktů pilotního řízení společnosti Kavlico.

Aplikace Letectví a obranaNákladní automobily, autobusy a HVORManipulace s materiálemNavy

Dokumentace