English English

G47A

8kV SPST-NO VN relé

Jednopólová relé s jedním pohybem poskytují nejpřímější přístup k izolaci. Jediný stacionární kontakt a pohyblivý kontakt zajišťují jednoduchou konfiguraci zapnutí a vypnutí. Formuláře zahrnují normálně otevřené, NE a normálně zavřené, NC. Normálně otevřená relé zajišťují izolaci napětí, dokud není připojeno napájení cívky. Při napájení cívkou je spojitost kontaktů relé. Normálně sepnutá relé zajišťují spojitost prostřednictvím sepnutých kontaktů, dokud není aplikováno napájení cívky, kde jsou kontakty relé rozpojeny a zajišťují izolaci. GIGAVAC nabízí několik designových stylů včetně vysokonapěťových a RF jazýčkových relé spolu s tradičními keramickými vakuovými a plynovými vysokonapěťovými relé. Každý z těchto typů designu relé nabízí jedinečné výhody v závislosti na aplikaci. Kompletní specifikace najdete downloadv PDF datasheet

Aplikace Automobilový průmyslNákladní automobily, autobusy a HVORMotocykly a RVManipulace s materiálemClean EnergyPrůmyslovýNavy
Filtr GIGAVAC Vysokonapěťová relé SPST

Dokumentace