English English

K100

Řídicí systém platformy K100

Řídicí systém platformy K100 poskytuje spolehlivost požadovanou v náročných aplikacích, jako je nůžkový zvedák s vlastním pohonem v nerovném terénu. Klíčové součásti sady K100, řídicí jednotka plošiny a pozemní řídicí jednotka, byly koncipovány jako prvky stavebních bloků schopné připojit řadu digitálních a analogových rozhraní stroje, jako jsou joysticky, senzory, koncové spínače, LED, tlačítka, e - zastavte, alarmy a ovládejte je prostřednictvím systému CAN-bus.

Aplikace Nákladní automobily, autobusy a HVORManipulace s materiálemNavy

Dokumentace