English English

Klixon® 18HM series

Jednofázový hermetický chránič motoru

Projekt 19HM Hermetický chránič střídavého motoru poskytuje výhodu zablokovaného rotoru a ochrany proti přetížení v robustním hermetickém obalu.

Funkce

  • Zahrnuje přední světovou společnost Klixon® zaklapávací bimetalový
  • Přerušení řádku / automatický reset
  • Nízký profil umožňuje instalaci zařízení přímo na výkonový terminál kompresoru pins uvnitř klastrového bloku Housingoss.
  • Zvýšená ochrana proti přehřátí před přetížením při přetížení, vysoké / nízké napětí, zablokovaný rotor, ztráta chladicí náplně, zkratovaný kondenzátor, vysoká teplota výboje
  • Robustní svařovaná konstrukce
  • Snížené náklady na instalaci
  • Nepovinné ukončení
Aplikace Průmyslový

Dokumentace