English English

P4050 DPF

Kavlico

Piezorezistivní snímače tlaku

Snímač tlaku P4050 (DPF) se používá k optimalizaci snížení množství pevných částic (PM) ve výfukových plynech nafty. Napřample, je měřen zpětný tlak systému, aby se určilo, kdy se zanese lapač pevných částic nebo filtr (DPT nebo DPF). Zpětný tlak se zvyšuje se zvyšujícím se množstvím pevných částic. Nedávné předpisy vyžadují monitorování a filtrování výfukových plynů u dieselových motorů k odstranění pevných částic (PM). Dvě běžné metody jsou monitorování filtru pevných částic (DPF) a systémy selektivní katalytické redukce (SCR). Kavlico je v těchto oblastech průkopníkem a bylo první, kdo sériově vyrobil snímač diferenciálního tlaku pro DPF, který systému signalizuje, kdy by se měl regenerovat nebo kdy spálit toxické výfukové částice.

Hlavní rysy

  • Jednoduchý nebo diferenciální duální tlakový port
  • Robustní a odolné
  • Kompaktní a lehký
  • Polybutylen tereftalát, hadice PBT Polyester
  • Vynikající dlouhodobá stabilita a opakovatelnost
  • Vynikající ráz a vibrace
Aplikace Automobilový průmyslNákladní automobily, autobusy a HVORMotocykly a RVManipulace s materiálemClean EnergyPrůmyslovýNavy