English English

Aplikace-čistá energie

Clean Energy

  • Filtry
  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Detektor úniku plynu pro HVAC-R / FC

Odpojení vysokonapěťové baterie

Senzor HVAC / chladicího tlaku

Snímač tlaku

Snímač tlaku

Keramický kapacitní snímač tlaku

Hermeticky uzavřený snímač tlaku

Převodník tlaku