English English

Food

  • Filtry
  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Reléová deska pro předkalibrované moduly (FiS3000)

Senzory tlaku

Keramické kapacitní vysokotlaké snímací moduly

Keramické kapacitní OEM vysokotlaké a nízkotlaké snímací moduly

Tlakový spínač

Tlakový spínač

Chránič motoru od Sensata Klixon

Chránič motoru

Hermeticky utěsněné třífázové chrániče motoru na vinutí

Chránič motoru / tepelná pojistka

polovodičový senzor plynu uhlovodíků

snímač uhlovodíkových plynů s uhlíkovým filtrem

Polovodičový plynový senzor LPG-propan (R290)