English English

HVAC

  • Filtry
  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Detektor úniku plynu pro HVAC-R / FC

Poskytuje kompletní sadu informací o koncentraci radonu

Detektor úniku chladiva a toxických plynů

Kompaktní víceparametrová deska pro kvalitu vnitřního vzduchu 

Kompaktní jednoduchý / dvojitý modul diferenčního tlaku 

Reléová deska pro předkalibrované moduly (FiS3000)

Senzor HVAC / chladicího tlaku

Keramické kapacitní vysokotlaké snímací moduly

tlakové spínače