English English

aplikace nafty a plynu

Oil & Gas

  • Filtry
  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Detektor úniku chladiva a toxických plynů

Ultranízkopříkonový senzor NDIR CH4

Dodávka senzoru hořlavých plynů nové generace TrueLEL

Dodávka MINI senzoru hořlavých plynů TrueLEL

Senzor chladicího plynu MPS - S4

Senzor chladicího plynu MPS - MINI 

Senzor metanového plynu nové generace

Výbušný plynový kalorimetr

Inteligentní vysílač / hlava detektoru plynu