English English

Research & Analysys

  • Filtry
  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Poskytuje kompletní sadu informací o koncentraci radonu

(NH3)/N(CH3)3 plynový chromatograf

H2S/CH4S/(CH3)2S plynový chromatograf

Plynový chromatograf H2 / CO

C7H8/C8H10/C8H10/C8H8 Gas Chromatograph

Plynový chromatograf C2H4O - C3H6O - C2H5OH - C5H8

Zařízení na měření halitózy

Jedno, dvou a čtyřkanálové analogové infračervené senzory TO-39

EzPyro ™ SMD - integrovaný digitální pyroelektrický infračervený senzorový systém

ezPyro ™ SMD + digitální pyroelektrický IR senzor s rozšířeným dosahem

ezPyro ™ SMD Dvoukanálový pyroelektrický detektor