English English

HVAC

  • Filtry
  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Detektor úniku pro HVAC-R - kompaktní pouzdro

Poskytuje kompletní sadu informací o koncentraci radonu

Detektor netěsností pro HVAC-R - standardní pouzdro

Detektor úniku chladiva a toxických plynů

Kompaktní víceparametrová deska pro kvalitu vnitřního vzduchu 

Kompaktní jednoduchý / dvojitý modul diferenčního tlaku 

Reléová deska pro předkalibrované moduly (FiS3000)

Senzor HVAC / chladicího tlaku

Keramické kapacitní vysokotlaké snímací moduly

tlakové spínače