English English

Air quality

  • Filtry

Detektor úniku pro HVAC-R - kompaktní pouzdro

Poskytuje kompletní sadu informací o koncentraci radonu

Detektor netěsností pro HVAC-R - standardní pouzdro

Detektor úniku chladiva a toxických plynů

Kompaktní víceparametrová deska pro kvalitu vnitřního vzduchu 

Kompaktní jednoduchý / dvojitý modul diferenčního tlaku 

Reléová deska pro předkalibrované moduly (FiS3000)

polovodičový senzor plynu uhlovodíků

snímač uhlovodíkových plynů s uhlíkovým filtrem

Polovodičový plynový senzor LPG-propan (R290)

Polovodičový plynový senzor LPG-propan (R290) - křemičitý filtr

Polovodičový snímač plynu H2

Senzor polovodičového alkoholu

Polovodičová organická rozpouštědla / VOC / Senzor lihových plynů