English English

Manipulace s materiálem

  • Filtry
  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Odpojení vysokonapěťové baterie

Senzor HVAC / chladicího tlaku

Snímač tlaku

Keramický kapacitní snímač tlaku

Hermeticky uzavřený snímač tlaku

Snímač diferenčního tlaku nízkého rozsahu

Převodník tlaku

Kombinovaný snímač tlaku a teploty

Senzor HVAC / chladicího tlaku

Snímač pro montáž na DPS s nízkým rozsahem diferenčního tlaku

Piezorezistivní snímače tlaku

Hermetické tlakové senzory

Keramický kapacitní snímač tlaku

Keramický kapacitní snímač tlaku 5VDC napájení, poměrový výstup