English English

Motorcycles & RV

  • Filtry
  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Senzor HVAC / chladicího tlaku

Keramický kapacitní snímač tlaku

Hermeticky uzavřený snímač tlaku

Převodník tlaku

Senzor tlaku a teploty

Senzor HVAC / chladicího tlaku

Piezorezistivní snímače tlaku

Hermetické tlakové senzory

Keramický kapacitní snímač tlaku 5VDC napájení, poměrový výstup

Převodník tlaku

Převodník tlaku

Keramický kapacitní snímač tlaku

Senzory diferenčního tlaku za mokra