English English

Klixon® FENOLICKÝ

Chránič motoru od Sensata Klixon

Přehřátí izolace motoru způsobuje snížení dielektrické pevnosti, což může mít za následek poškození nebo selhání izolace motoru. Následují příčiny přehřátí motoru, u kterých lze k dosažení ochrany použít ochranu motoru Klixon:

  • Prodloužené provozní přetížení
  • Zablokovaný rotor: mechanická / elektrická porucha při spuštění
  • Nízké síťové napětí
  • Vysoká teplota okolí a nedostatečné větrání

Klixon Fenolické chrániče motorů jsou vybaveny bimetalovým západkovým kotoučem, na kterém jsou namontovány kontakty a kterým protéká proud. Pokud dojde k přehřátí, topný účinek proudu protékajícího diskem Klixon a vliv tepla motoru způsobí zvýšení teploty disku. Když disk dosáhne kalibrované požadované hodnoty, chránič Klixon se automaticky otevře a vypne motor, čímž se omezí teplota vinutí a pláště.
Když se motor ochladí na přijatelnou provozní úroveň, což umožní ochránci vychladnout na jeho resetovací teplotu, Klixon chránič se automaticky resetuje do polohy uzavřeného kontaktu, což umožňuje restart motoru. Verze s ručním resetem jsou k dispozici také pro aplikace, kde může být automatické restartování nebezpečné pro zařízení nebo provoz.

Aplikace BezpečnostClean EnergyHVACPrůmyslovýJídlo

Dokumentace