English English

Active compensated packages

  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Senzor diferenčního tlaku (0,04-1 psi) s analogovým výstupem pro povrchovou montáž

Senzor diferenčního tlaku (0,04-1 psi) na omítku s digitálním výstupem

Povrchově montovatelný tlakový senzor (15-500 psi) s digitálním výstupem pro drsné prostředí

Povrchově montovatelný tlakový senzor (15-300 psi) s digitálním výstupem pro drsné prostředí