English English

Uncompensated packages

  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Povrchově montovatelný nekompenzovaný snímač diferenčního tlaku (0,04-1 psi)

Nekompenzovaný tlakový senzor namontovaný na průchozí otvor (5-60 psi)

Povrchově montovatelný zadní nekompenzovaný tlakový senzor (0-500 psi)

Povrchově montovatelný nekompenzovaný tlakový senzor (5-500 psi)