English English

Passive compensated packages

  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Pasivní kompenzovaný tlakový senzor (15-300 psi) nízký / střední tlak