English English

Plynová chromatografie

  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

(NH3) / N (CH3) 3 plynový chromatograf

Plynový chromatograf H2S / CH4S / (CH3) 2S

Plynový chromatograf H2 / CO

C7H8/C8H10/C8H10/C8H8 Gas Chromatograph

Plynový chromatograf C2H4O - C3H6O - C2H5OH - C5H8