English English

Precalibrated modules

  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Modul snímače ozónu bez pouzdra

Modul snímače ozónu bez pouzdra

Ozónem větraný modul s pouzdrem a ventilátorem

Předkalibrovaný modul CO/CH4 - žádný případ

Předkalibrovaný modul CO/CH4 - s pouzdrem

Předkalibrovaný modul CO/CH4 - žádný případ - výstup koncentrace

Předkalibrovaný modul CO/CH4 s pouzdrem a koncentrací

Předkalibrovaný modul CO / LPG-propan (R290) bez pouzdra

Předkalibrovaný modul CO / LPG-propan (R290) s pouzdrem

Předkalibrovaný modul CO/LPG-propan (R290) žádný případ s výstupem koncentrace

Předkalibrovaný modul CO/LPG-propan (R290) s pouzdrem a koncentrací

CH4 Předkalibrovaný modul bez pouzdra

CH4 Předkalibrovaný modul s pouzdrem

Prekalibrovaný modul CH4 žádný případ, s výstupem koncentrace