English English

Gas Sensors

  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

polovodičový senzor plynu uhlovodíků

snímač uhlovodíkových plynů s uhlíkovým filtrem

Polovodičový plynový senzor LPG-propan (R290)

Polovodičový plynový senzor LPG-propan (R290) - křemičitý filtr

Polovodičový snímač plynu H2

Senzor polovodičového alkoholu

Polovodičová organická rozpouštědla / VOC / Senzor lihových plynů

Senzor plynu chladivo / freon (R22)

Chladivo / Freon (R134a, R410a, R407c) plynový senzor

Vodíkový senzor pro detekci úniků

Chladivo / Freon (R32, HFO1234YF) plynový senzor

Senzor oxidu uhelnatého - uhlíkový filtr

Sirovodík (H2S) senzor

Amoniak (NH3) a senzor plynu chladiva

Senzor plynu CO / CH4 - uhlíkový filtr

Senzor plynu CO / LPG-propan (R290) - křemičitý filtr