English English

NevadaNano innovative MPS gas sensors - best and most reliable oem gas sensors for flammable gases, methane and flammable gases

mps technologie nevadanano revoluce

 

NevadaNano (NevadaNanotech Systems, Inc.) vyvíjí a vyrábí Mikroelektromechanické systémy Moduly a subsystémy senzorů založené na (MEMS) pro nejrůznější komerční a vládní aplikace. Produkty používají partneři systémového integrátora a výrobci systémů, protože těží z jedinečných vlastností našich senzorů - jmenovitě malých rozměrů, nízkých nákladů, bezobslužného provozu a schopnosti detekovat širokou škálu hrozeb pomocí jediné standardní konfigurace senzorů. .

Patentovaná senzorová technologie byla vyvinuta na University of Nevada, Reno. Raný výzkum a vývoj byl podporován DARPA, DOD a ministerstvem vnitřní bezpečnosti. V důsledku toho byla NevadaNano založena v roce 2004. Společnost se nyní zaměřila na komerční aplikace, konkrétně na Internet věcí (IOT) povoleno distribuované snímání plynu.

Exkluzivní inovativní technologie

NevadaNano strávil deset let integrací několika doplňkových chemických senzorů na jeden křemíkový čip. Říkáme tomu Molecular Property Spectrometer ™ (MPS). MPS Gas Sensor spolupracuje při měření různých termodynamických a elektrostatických molekulárních vlastností sampled páry, kapaliny a částice. Za méně než sekundu čip vytvoří velkou, bohatou datovou sadu chemických informací. Poté software Custom MPS identifikuje typy molekul přítomných v neznámém sampje.

Čip je bývalýample z a mikroelektromechanické systémy (MEMS) protože využívá mnoho inherentních výhod MEMS. Díky robustnímu průmyslovému designu se MPS neprovádí, nerozkládá nebo neotráví a nevyžaduje žádnou údržbu po celou dobu své životnosti. A díky funkcím hlášení bohatým na data vám MPS okamžitě oznámí, zda došlo k chybě a proč.

Kromě toho se senzory v rozpětí milisekund mohou zahřát na stovky stupňů Celsia, provádět řadu vysoce přesných tepelných měření a poté ochladit zpět na pokojovou teplotu. Různé součásti systému mohou detekovat hmoty v měřítku pikogramů a měřit teplotu s rozlišením 0.01 stupně. Může pracovat při teplotách od -40 ° C do 75 ° C a při všech úrovních nekondenzující vlhkosti.

Díky těmto vlastnostem je MPS vysoce flexibilním řešením senzorů, které je atraktivní pro širokou škálu aplikací.

Čip obsahuje patentovanou řadu mikro konzoly s integrovanými piezoelektrickými snímacími prvky, které zajišťují elektrické ovládání a snímání rezonanční frekvence. Monitorování rezonance je vysoce citlivý způsob měření velmi malých hmot adsorbovaného analytu. Řadu senzorů lze kvůli jedinečnému elektricky monitorovat levným a robustním způsobem piezoelektrická konfigurace umožňuje MPS. Zatímco běžnější alternativa použití optického odečtu je dražší, ale méně robustní.

Všechny snímače MPS mají vestavěné odporové ohřívače, takže lze provádět řadu tepelných analýz (např. diferenciální skenovací kalorimetrie). To také umožňuje čištění každého senzoru po zpracování jakoample. V případě potřeby umožňují tyto odpory také teplotní a průtokovou kompenzaci, aby se minimalizoval šum a drift snímače a dále se zvýšila citlivost.

 

 

  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Dodávka senzoru hořlavých plynů nové generace TrueLEL

Dodávka MINI senzoru hořlavých plynů TrueLEL

Senzor chladicího plynu MPS - S4

Senzor chladicího plynu MPS - MINI 

Senzor metanového plynu nové generace

Vyhodnocovací jednotka senzoru hořlavých plynů

Vyhodnocovací jednotka snímače chladicího plynu