English English

Alpha / Beta and Gamma Ray sensor

Logo TevisoInženýři, fyzici a aplikační odborníci společnosti TEVISO Sensor Technologies Ltd. se zabývají produkty pro elektronické měření fyzických dat. Důraz je kladen na vývoj a výrobu kompaktních a robustních senzorů pro radon a radioaktivní záření.

  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Detekuje částice alfa a beta a paprsek gama