English English

GVZ Custom Solutions

  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Detektor úniku plynu pro HVAC-R / FC

Poskytuje kompletní sadu informací o koncentraci radonu

Detektor úniku chladiva a toxických plynů

Kompaktní víceparametrová deska pro kvalitu vnitřního vzduchu 

Kompaktní jednoduchý / dvojitý modul diferenčního tlaku 

Reléová deska pro předkalibrované moduly (FiS3000)