English English

GVZ Custom Solutions

  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Detektor úniku plynu pro A1, A2L, A3

Detektor úniku plynu pro A2L

Detektor úniku plynu pro hořlavé plyny

Detektor úniku plynu pro metan (CH4)

Detektor úniku plynu pro vodík (H2)

Detektor úniku plynu pro oxid uhličitý (CO2)

Reléová deska pro předkalibrované moduly (FiS3000)

Příslušenství k desce relé GSR-3 

Příslušenství k desce relé GSR-3 - Easy Connect

Kompaktní jednoduchý / dvojitý modul diferenčního tlaku 

Kompaktní víceparametrová deska pro kvalitu vnitřního vzduchu 

Detektor úniku chladiva a toxických plynů

Poskytuje kompletní sadu informací o koncentraci radonu