English English

PYREOS

  • Přepnout na rozložení mřížky
  • Přepnout na rozložení tabulky

Jedno, dvou a čtyřkanálové analogové infračervené senzory TO-39

EzPyro ™ SMD - integrovaný digitální pyroelektrický infračervený senzorový systém

ezPyro ™ SMD + digitální pyroelektrický IR senzor s rozšířeným dosahem

ezPyro ™ SMD Dvoukanálový pyroelektrický detektor

Jednokanálový - digitální výstup - balíček TO-39 - detektor plamene

Lineární pole: Spektrometr na čipu

ezPyro SMD sada pro hodnocení plamene

ezPyro SMD CO2 vyhodnocovací souprava snímání plynu

ezPyro SMD testovací sada pro snímání gest dlouhým dosahem

ezPyro SMD vyhodnocovací sada pro snímání gest středního dosahu

ezPyro SMD vyhodnocovací sada pro snímání pohybu

ezPyro SMD vyhodnocovací sada pro směrové snímání pohybu

Prototypový systém ezPyro - základní deska a ovládací deska

Prototypový systém ezPyro - vylamovací deska

Sada pro hodnocení detekce plamene ezPyro ™ TO

Analogový TO-39 CO2 vyhodnocovací souprava snímání plynu